Slagerij David Leuveld

Algemene voorwaarden

TIJDIG BESTELLEN:                 
Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid,  plaats dan uw bestelling zo spoedig mogelijk.  Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen.  Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.  

BEZORGING:                                                                                                                                           
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d.  in overleg vastgesteld.  

VOORBEHOUD:                                                                                                                                     
De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en anderszins. Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/ of vangstresultaten zijn voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen  de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.   

SLAGERSKEUS WAARDEBON:                       
Slagerskeus waardebonnen zijn te verkrijgen in  € 10,= en € 15,=.  Bij een minimale besteding van € 10,=  kunt u de waardebonnen met € 5,= verhogen.       
     
BETALING:                
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen,  uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste dag voor de dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen. 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN:                                                                                                                                                                
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties onze gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever zijn betaald. ©Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke overname hiervan is zonder  schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is strafbaar volgens Nederlands Recht. Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based quality management system.

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.